Osobnost měsíce

3.10.2016 Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Boccaccio Giovanni
Boccaccio Giovanni
Boccaccio Giovanni

Původem italský, renesanční spisovatel, narozený roku 1313 se zaměřením na realistické povídky, který se krom svého psaní zasloužil také o založení italského básnického jazyka. Byl autorem několika rozmanitých historek v nichž vypráví o svém původu i o rodišti, kterým se mu střídavě stala Florencie, odkud pocházela jeho matka, a Certalda místo jeho otce. Jeho nejslavnějším dílem je ale bezesporu Dekameron, vytvořený v roce 1347 a jehož tvorba zasahuje hned do dvou metropolí – do Neapole a do italské Florencie, kde bylo toto dílo, roku 1353 dokončeno. A o čem, že Dekameron vlastně je? Jedná se o soubor celkem sto realistických a ze života odpozorovaných povídek, které jsou vyprávěny, skupinou tří mužů a sedmi žen. Jejich vyprávění se týká hlavně řádícího moru ve Florencii, jež zde zasáhl v roce 1348 a vyhnal tuto skupinu lidí do odlehlé Fiesoly. Boccaccio se ale krom Dekameronu, blýskl ještě celou řadou dalších prací jako, například – nejlepším převyprávěním Dantovy Božské komedie, sbírkou „Kdo je kdo,“ či vůbec prvním zpracováním antické mytologie, která byla původně zpracována v latinských spisech. Zemřel ve svých 62 letech, 21. prosince, roku 1375 Certaldu.

Osobnost vložil: Filip Melichar

1.1.2015 Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Louis Armstrong
Louis Armstrong
Louis Armstrong

Jeden z nejvýraznějších jazzových hudebníku 20. století. Narodil se 4. července, roku 1900 v chudé černošské čtvrti, New Orleansu. Jako mladý kluk se dostal do polepšovny, která byla začátkem jeho hudebních kroků a pozdější velké kariéry. Zde se naučil hrát třeba na Kornet, který dostal od slavného jazzového hudebníka, Joa Olivera. Krom Joa Olivera ale na Korent, hráli i jiné slavné osobnosti, jako Buddy Bolden, či John Bunka. Bylo by vhodné připomenout, že Louis Armstrong hrál v mnoha světově proslulých orchestrech, nevyhnuli se mu ani koncerty jazzových hvězd jako Kid Ory, nebo Georg Bashera. To vše ale končí opět v červenci, konkrétně 6. července, roku 1971 v New Yourku, kde těžký jazzový profesionál, umírá ve svých 68 letech.

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

1.12.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin

Benjamin Franklin se narodil 17. Ledna, roku 1706 na ostrově Governors Island u Bostonu, byl americkým státníkem, diplomatem, vydavatelem, přírodovědcem a spisovatelem. Stal se jedním ze zakladatelů americké demokratické kultury, byl a je známý jako vynálezce bleskosvodu. V roce 1740 založil Pensylvánskou univerzitu, druhou univerzitu ve Spojených státech. Zemřel 17. Dubna, roku 1790, konkrétně ve Filadelfii.

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

3.11.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer
Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer se narodil 22. února, roku 1788 v Gdaňsku a byl významným německým filosofem 19. století. Rovněž pracoval jako hlasatel pesimistické filosofie a i přesto, že zůstal za svého života téměř neznámý, svým přesvědčením o iracionálním základě světa, výrazně ovlivnil mnoho pozdějších myslitelů, například Friedricha Nietzscheho. Arthur Schopenhauer zemřel 21. září, roku 1860 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

 

1.10.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Sir Winston Leonard Spencer-Churchill
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill se narodil 30. Listopadu, roku 1874 v zámku Blenheim ve Woodstocku, byl britským politikem, v letech 1940 – 1945 a 1951–1955 premiérem Spojeného království, spisovatelem ( dostal i Nobelovu cena za literaturu v roce 1953), historikem, žurnalistou, vojákem a zákonodárcem. Byl a je považován za jednoho z nejvýznamnějších státníků 20. století. Churchillovo celé jméno znělo Winston Leonardo Spencer-Churchill, ale po vzoru svého otce lorda Randolph Churchilla ve veřejném životě užíval jen příjmení Churchill. Jeho knihy vycházejí buď pod jménem Winston S. Churchill nebo Winston Spencer Churchill, protože přímo pod jménem Winston Churchill publikoval již jiný autor. Sir Winston Leonard Spencer-Churchill zemřel 24. ledna, roku 1965 v Londýně.

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

1.9.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Johann Wolfgang Goethe
Johann Wolfgang Goethe
Johann Wolfgang Goethe

Johann Wolfgang Goethe se narodil 28. srpna, roku 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem byl německým básníkem, prozaikem, dramatikem, historikem, umělecký kritik, právník, politik, biolog a stavitel. Vystudoval práva a přírodní vědy (učinil několik objevů, které popsal ve svých dílech). Působil jako právník, později byl dvorním radou a ministrem státní správy Sasko-výmarského vévodství.

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: George Washington
George Washington
George Washington

George Washington se narodil 22. února, roku 1732 v Bridge’s Creek ve Virginii, byl americký voják, a vůbec první politik, který se stal prvním prezidentem USA. Byl jediným americkým vojákem v historii v hodnosti maršála, do této hodnosti nebyl kromě něho nikdo jmenován a armáda Spojených států amerických tuto hodnost nikdy nezavedla, aby žádný americký vojenský velitel nemohl získat vyšší hodnost než George Washington. Zemřel 14. prosince, roku 1799, v Mount Vernon, též ve Virginii.

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský, latinsky Iohannes Amos Comenius, německy Johann Amos Comenius se narodil 28. Března, roku 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Jan Amos Komenský, zemřel 15. Listopadu, roku 1670 v Amsterdamu.

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Sir Nicholas George Winton

2.6.2014 - Obrázek pro tento měsíc - vzhledová fotka příspěvkuSir Nicholas George Winton se narodil 19. května, roku 1909 v Londýně. Byl britský makléř a humanitární pracovník, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z území ohroženého Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.

 

 

 

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Nikola Tesla
Nicolas Tesla
Nicolas Tesla

Nikola Tesla se narodil 10. července, roku 1856 v rakouském císařství Smilian, jež dnes leží na území dnešního Chorvatska. Byl americkým vynálezcem, srbského původu, fyzikem a konstruktérem elektrických strojů, zařízení a přístrojů. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud. Po předvedení bezdrátové telekomunikace v roce 1893 a po vítězství v tzv. „válce proudů“ proti Thomasi A. Edisonovi byl všeobecně respektován jako nejvýznamnější americký elektrotechnický inženýr. Jeho práce daly základ moderní elektrotechnice a mnoho jeho objevů mělo zásadní význam pro budoucnost. Zemřel 7. ledna, roku 1943 v New Yorku.

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni
Michelangelo Buonarroti
Michelangelo Buonarroti

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, narozen 6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím), byl jedním z nejznámějších představitelů vrcholné italské renesance a manýrismu. Proslavil se jako sochař, architekt a malíř, ale psal také básně.

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Romain Rolland

Romain RollandRomain Rolland se narodil 29. ledna, roku 1866 v Clamecy a byl francouzským prozaikem, dramatikem, esejistou, hudebním historikem a literárním kritikem. V roce 1915 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. A zemřel 30. prosince, roku 1944 ve Vézelay.

Osobnost vložil: Filip Melichar

3.2.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: Albert Einstein
Albert Einstein
Albert Einstein

Albert Einstein se narodil 14. března, roku 1879 v Německém Ulmu, byl teoretickým fyzikem, a jedním z nejvýznamnějších vědců všech dob. Dokonce je často označován za největšího vědce 20. století, a případně spolu s Newtonem za nejvýznamnější vědce fyzika vůbec. Mezi jeho fyzikální příspěvky, které se zrodili během v nejlepšího období Einsteina, v roce 1905, patří: Speciální teorie relativity, myšlenka kvantování elektromagnetického pole, vysvětlení fotoefektu, nebo vysvětlení Brownova pohybu. Vůbec nejvýznamnějším vědeckým dílem Einsteina byla obecná teorie relativity, publikována až v roce 1915. Tato teorie je až dodnes považována za vůbec nejlepší teorii, která popisuje vesmír ve velkých měřítcích. Albert Einstein zemřel 18. dubna, roku 1955 v USA.

Osobnost vložil: Filip Melichar

 

1.1.2014 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: John Fitzgerald Kennedy
John Fitzgerald Kennedy
John Fitzgerald Kennedy

John Fitzgerald Kennedy, nebo také Jack Kennedy se narodil 29. května, roku 1917 a byl 35. prezident USA a to v letech 1961–1963. U lidí si vysloužil zkratku JFK. Dosud je považován za ikonu amerického liberalismu. Jde o jediného prezidenta v historii USA, který se hlásil ke katolické církvi a poslední demokratický kandidát ze severních států, který byl zvolen prezidentem. Rovněž byl také posledním prezidentem, který se postavil na odpor proti bankám, jako je například Federální rezervní banka (Fed), kterou vlastní dohromady 12 rodin, z nichž nejvýznamnější je David Rockefeller a Jacob Rothschild. John Fitzgerald Kennedy je do dneška považován za nejmladšího zvoleného prezidenta. Americká veřejnost jej považuje za jednoho z největších prezidentů. Historikové jsou však opatrnější a mluví spíše o mírně nadprůměrném prezidentovy. Během jeho vlády, ukončené v roce 1963 v Dallasu, kulkou atentátníka (jak je známo, tak John Fitzgerald Kennedy se stavil proti soukromé měně, proto je i velká pravděpodobnost, že ho nechali zabít právě Rockefellerové a Rothschildové), proběhla Invaze v Zátoce sviní, Karibská krize, byla vybudována Berlínská zeď a začaly první střety Války ve Vietnamu. Dále pokračovalo vesmírné soupeření mezi USA a SSSR a ve svém tažení pokračovalo v Evropě i v USA Hnutí za lidská práva.

Osobnost vložil: Filip Melichar

26.12.2013 – Osobnost pro tento měsíc

Osobnost: John Lennon
John Lennon
John Lennon

John Lennon, plným jménem John Winston Lennon se narodil 9. října, roku 1940 v Liverpoolu. Byl britským zpěvákem a skladatelem a členem hudební skupiny Beatles. Prosadil se také jako malíř, herec, spisovatel a politický aktivista. Zemřel 8. prosince, roku 1980 v New York, po atentátu.

Osobnost vložil: Filip Melichar